o NÁS

 
 


Spoločnosť Quick, s.r.o. bola založená v roku 2004. Od jej založenia sa snaží svojim klientom poskytovať služby na profesionálnej úrovni a prekonať tak očakávania klientov.


Od svojho vzniku spoločnosť začala poskytovať konzultačné a poradenské služby v oblasti informačných technológií a personalistiky. Od roku 2010 sme rozšírili portfólio konzultácií a poradenstva o oblasť odpadového hospodárstva a projektový manažment zameraný predovšetkým na projekty z európskych štrukturálnych fondov.


Od roku 2019 spoločnosť Quick, s.r.o. primárne poskytuje poradenstvo v komunálnej oblasti a služby inžinieringu s pridanou hodnotou v stavebníctve (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudácie a pod. primárne v regióne BSK). V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte na info @ bequick . sk alebo telefonicky +421 905 717 312.

 

O NÁS

Cieľ bez plánu
je len želanie


Antoine de Saint-Exupéry