o NÁS

 
 


Spoločnosť Quick, s.r.o. bola založená v roku 2004. Od jej založenia sa snaží svojim klientom poskytovať služby na profesionálnej úrovni a prekonať tak očakávania klientov.


Od svojho vzniku sa spoločnosť venovala poskytovaniu internet pripojenia, ktorému sa venovala do roku 2008. V roku 2005 spoločnosť začala poskytovať konzultačné a poradenské služby v oblasti informačných technológií a personalistiky. Od roku 2010 sme rozšírili portfólio konzultácií a poradenstva o oblasť odpadového hospodárstve a projektový manažment zameraný predovšetkým na projekty z európskych štrukturálnych fondov.


Od roku 2019 spoločnosť Quick, s.r.o. naviac poskytuje aj poradenstvo v komunálnej oblasti a inžiniering v stavebníctve.

 

O NÁS

Cieľ bez plánu
je len želanie


Antoine de Saint-Exupéry